Virke

Vi har ett brett utbud av virke i olika längder, dimensioner och träslag för byggen såväl inom- som utomhus. Vi har obehandlat virke, grundmålat virke, tryckimpregnerat virke och mycket mer. Beställ delar av vårt sortiment online, eller besök vårt byggvaruhus för större utbud. I varuhuset kan du också få tips, råd och hjälp från vår proffsiga personal.

Vad är egentligen virke?

Med virke menar man en timmerråvara som är bearbetad i exempelvis ett sågverk och endast består av materialet trä. Man skiljer på byggnadsvirke, snickerivirke och konstruktionsvirke. Virke sorteras och klassificeras redan på sågverken och virkesslagen furu och gran följer ett gemensamt regelverk från Nordiskt Trä. Virke kommer i olika storlekar och dimensioner, anpassade för olika ändamål.

Snickerivirke är sågat virke i en klass högre än byggnadsvirke och används just till snickerier av olika slag som till exempel möbelsnickerier. Till snickerivirke används ofta också lövträd och importerade träslag i motsats till byggnadsvirke där gran och furu är de i särklass vanligaste. Byggnadsvirke är framförallt avsett för byggnadsändamål och delas in olika kategorier beroende på var i bygget det används. Byggnadsvirke kommer som sågat virke, hyvlat virke, obehandlat virke, grundmålat virke osv. Olika utföranden kan också vara brädor med spont eller panelvirke med eller utan fasade kanter. Konstruktionsvirke hör till kategorin byggnadsvirke men är avsett för bärande konstruktioner och är därför tåligare och starkare. Hos Fredells hittar du mängder av virke, reglar, listverk, limträ och panel i vår stora brädgård. En hel del av sortimentet kan du också enkelt handla online här på Fredells.com

Vi har ett brett utbud av virke i olika längder, dimensioner och träslag för byggen såväl inom- som utomhus. Vi har obehandlat virke, grundmålat virke, tryckimpregnerat virke och mycket mer. Beställ delar av vårt sortiment online, eller besök vårt byggvaruhus för större utbud. I varuhuset kan du också få tips, råd och hjälp från vår proffsiga personal.

Vad är egentligen virke?

Med virke menar man en timmerråvara som är bearbetad i exempelvis ett sågverk och endast består av materialet trä. Man skiljer på byggnadsvirke, snickerivirke och konstruktionsvirke. Virke sorteras och klassificeras redan på sågverken och virkesslagen furu och gran följer ett gemensamt regelverk från Nordiskt Trä. Virke kommer i olika storlekar och dimensioner, anpassade för olika ändamål.

Snickerivirke är sågat virke i en klass högre än byggnadsvirke och används just till snickerier av olika slag som till exempel möbelsnickerier. Till snickerivirke används ofta också lövträd och importerade träslag i motsats till byggnadsvirke där gran och furu är de i särklass vanligaste. Byggnadsvirke är framförallt avsett för byggnadsändamål och delas in olika kategorier beroende på var i bygget det används. Byggnadsvirke kommer som sågat virke, hyvlat virke, obehandlat virke, grundmålat virke osv. Olika utföranden kan också vara brädor med spont eller panelvirke med eller utan fasade kanter. Konstruktionsvirke hör till kategorin byggnadsvirke men är avsett för bärande konstruktioner och är därför tåligare och starkare. Hos Fredells hittar du mängder av virke, reglar, listverk, limträ och panel i vår stora brädgård. En hel del av sortimentet kan du också enkelt handla online här på Fredells.com