Medlemsvillkor för Fredells Byggvaruhus Kundklubb

* Notera att kundklubben i sin nuvarande form upphör när BAUHAUS övertar rörelsen under 2019. Någon ny bonus går inte att tjäna in. Din redan intjänade bonus har du såklart rätt att handla för. *

Villkoren nedan gäller för medlemskap i vår kundklubb. Som medlem i Kundklubben får du tillgång till en mängd förmåner såsom kostnadsfritt lån av bilsläp, temakvällar och såklart bonus på dina köp! Du måste kunna styrka ditt medlemskap med ID för att få tillgång till förmånerna.

Allmänna villkor för Fredells Byggvaruhus Kundklubb 

Följande villkor gäller för medlemskap i Fredells Byggvaruhus Kundklubb*. Villkoren accepteras vid registrering i Fredells Byggvaruhus Kundklubb eller vid den första inloggningen på medlemssidorna.  I och med att lagen GDPR (General Data Protection Regulation) ersätter Personuppgiftslagen (maj 2018), har vi förtydligat våra medlemsuppgifter för att tydligare beskriva hur vi använder data.

1. Medlemskap

Parter i Fredells Byggvaruhus kundklubb är registrerad medlem och Fredells Byggvaruhus AB. Medlemskapet hos Fredells Byggvaruhus är kostnadsfritt och gäller i samtliga varuhus och på fredells.com.

Medlemskap är personligt och beviljas endast fysiska personer över 18 år. Företag och andra juridiska personer kan ej anslutas som medlemmar.

Medlemsregistrering sker online på Fredells.com eller genom att kund lämnar sitt mobilnummer och personnummer i någon av Fredells Byggvaruhus varvid ett SMS erhålls med en länk för slutförande av medlemsregistrering online.   

Fredells Byggvaruhus medlemskap i kundklubben har tidigare baserats på ett medlemskort som ID men från och med april 2018 är medlemskap kopplade till personnummer.  Tidigare utgivna kort kommer även att fungera fortsättningsvis under en övergångsperiod.

2. Så här får du din bonus

Samtliga köp av varor i Fredells Byggvaruhus är bonusgrundande vid uppvisande av giltig ID-handling (personnummer) eller medlemskort.  Köp kan ej registreras i efterhand. Glöm därför inte att uppge att du är medlem när du handlar hos Fredells Byggvaruhus.  Om du handlar online måste du logga in på ditt konto för att erhålla bonus.

Eventuell inneliggande handpenning registreras först efter slutleverans. Bonus ges enbart på kontantköp. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Du kan se ditt saldo på ditt konto online under ”Mina sidor”.

3. Utnyttja din bonus

Bonus utbetalas årligen (för närvarande i november månad). Vid utnyttjande av bonusen i fysisk butik ska giltig ID-handling eller medlemskort uppvisas samman med bonuscheck, för att kunna nyttja den online måste du vara inloggad på ditt medlemskonto. Fredells Byggvaruhus bonuscheck kan endast nyttjas för kontant betalning vid köp i Fredells fysiska varuhus eller online. Fredells Byggvaruhus bonuscheck ska behandlas som värdedokument, och kan endast användas hos Fredells Byggvaruhus. Återbetalning i kontanter medges ej. Bonuschecken har en giltighetstid på ett år från och med utskrift. Giltighetstiden kan inte förlängas.

Privat utnyttjande av bonuschecken är en skattepliktig förmån om bonusen intjänats vid köp som har betalats av arbetsgivare. Medlem är skyldig att själv uppge den information till skattemyndigheten.

4. Kundkommunikation, erbjudanden och personuppgifter

Medlem ger Fredells Byggvaruhus rätt att datalagra och använda personuppgifter som underlag i marknadskommunikation i syfte att tillhandahålla Fredells Byggvaruhus Kundklubb enligt dessa allmänna villkor. 

Som medlem i Fredells Byggvaruhus Kundklubb får du anpassad kommunikation med uppgift om din aktuella bonus samt riktade (personliga) och allmänna erbjudanden.  Du får även nyheter, inbjudningar till event och olika förmåner kopplade till ditt medlemskap. 

Vi kommunicerar främst genom e-post, sms, brev och på fredells.com (inkl dina medlemssidor).  Vi kan även komma att kommunicera genom sociala medier (t.ex. Facebook).

Baserat på de personuppgifter vi samlar in, t.ex. köp- och klickhistorik, ålder, kön, medlemsnivå, bostadsort och angivna preferenser gör vi en analys på segments- individ- eller aggregerad nivå. Analysresultatet kan ligga till grund för vår kommunikation med dig och vilken typ av förmåner och erbjudanden vi presenterar för dig.  Våra analyser innebär att vi behandlar dina personuppgifter, vilket är nödvändigt för att tillgodose vårt och våra kunders berättigade intresse (legal grund) av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system. Vi kommer i första hand att samla in informationen direkt från dig men för att kontrollera att vi har rätt adressuppgift till dig kan vi också behöva kontrollera informationen mot offentliga register. Vi sparar uppgifterna till dess att medlemskapet avslutas alternativt under en period om 36 månader efter att vi samlat in uppgiften och medlemmen varit inaktiv.

Fredells Byggvaruhus AB, 556040-8568, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du skulle vilja ha mer information om vilka personuppgifter Fredells Byggvaruhus har registrerat om dig och hur vi använder uppgifterna eller om någon uppgift skulle vara felaktig och du vill att vi rättar den.

5. Giltighet och avslut

Medlemskap hos Fredells Bonus gäller tills vidare.  Du kan när som helst avsluta medlemskapet genom att kontakta Fredells Byggvaruhus kundservice varvid alla personuppgifter som har samlats in och behandlats enligt dessa allmänna villkor raderas.  Notera att innestående bonus förfaller vid medlemskapets avslutande. Då detta är en värdehandling begär kundservice eventuellt att du styrker din identitet vid beslut om upphörande av medlemskap, dvs om bonus av signifikant nivå finns att tillgå. På grund av skatte- och köplagstiftning kommer dock information om köp att finnas kvar i våra system. 

För det fall du inte har gjort ett köp hos Fredells Byggvaruhus som registrerats i Fredells Byggvaruhus Kundklubb på 36 månader kan ditt medlemskap komma att avslutas av Fredells. Fredells äger vidare rätt att avsluta ett medlemskap vid misstanke om missbruk.

6. Övrigt

Medlemsvillkor, förmåner, bonusregler och annat kan komma att förändras, vilket i förekommande fall meddelas i god tid. Fredells Byggvaruhus förbehåller sig rätten att lägga ned Fredells Byggvaruhus Kundklubb och kommer då att meddela detta i god tid. Tvist rörande detta avtal skall avgöras enligt svensk lag av svensk domstol exklusivt.

7. Kontaktuppgifter

Vid frågor om medlemskap eller begäran om utdrag av registrerade personuppgifter eller ändringar av sådana, kontakta oss på kundservice@fredells.com eller på telefon 08-723 47 00.

8. Integritetspolicy

Vi värnar om din personliga integritet och vill erbjuda en så hög nivå som möjligt av dataskydd. Vår integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder persondata. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan aktivera dem. Vår förhoppning är att du känner dig trygg i varför vi samlar och hur vi använder data. Du är alltid välkommen att kontakta oss på Fredells Byggvaruhus och ställa eventuella frågor. Läs mer här.

 

*Har i vissa sammanhang tidigare kallats vid namnet Fredells Bonus