Miljö

För oss står miljö och hållbarhet högt i kurs och vårt mål är att hela tiden förbättra vår verksamhet genom, att hitta och välja de mest hållbara alternativen.

Det gäller inom alla områden, inte minst inom sortiment, avfallssortering och transporter. Det är viktigt för oss att bidra till en mer hållbar utveckling inom byggbranschen och till en bättre miljö för världen och människan. Fredells Miljöval är en guide till de produkter i butiken som tar extra hänsyn till miljö och hållbarhet. För att en produkt ska få märkningen, måste minst ett av följande kriterier vara uppfyllt:

  • Produkten ska vara miljömärkt med Svanen
  • Produkten ska ha fått bedömningen accepteras eller rekommenderas i Byggvarubedömningen
  • Produkten ska ha fått bedömningen A eller B i Sunda Hus
  • Produkten ska vara registrerad i Basta-registret

Ett långsiktigt engagemang

Fredells arbetar aktivt för miljön, bland annat med att minska spridningen av skadliga ämnen genom att välja miljöanpassade varor och tjänster. Dessutom har vi tagit klivet in i den växande laddinfrastrukturen och erbjuder tio laddstationer för hybrid och elbilar på varuhuset i Sickla. ​

Effektiv och miljöanpassad avfallshantering är en viktig del av vårt arbete. Vårt avfall källsorteras för att så småningom återvinnas.
Allt vårt träavfall återvinns och blir till bränsle i Stockholms värmeverk.Vi arbetar långsiktigt med återvinning av trä och träavfall i föreningen Svenskt Returträ. Svenskt Returträ har bildats för att uppfylla producentansvaret för att tillvarata förbrukat träemballage.

Fredells miljöpolicy säger bland annat:

Vi skall i all vår verksamhet minska miljöbelastningen genom förebyggande av föroreningar och ständiga förbättringsåtgärder inom rimliga ekonomiska ramar.

Gällande miljölagstiftning skall den alltid uppfyllas som ett minimikrav. Vi ser återanvändning och återvinning som viktiga frågor att arbeta med genom utbildning av personal och samarbete med leverantörer och kunder.

Certifiering

PEFC™ arbetar för ett hållbart skogsbruk och Fredells är ett PEFC™-certifierat företag. 

Fredells PEFC™-certifiering - Svensk version.

Mer info om svenska PEFC™ hittar du här.

Plastpåsar

Allt fler länder förbjuder helt plastpåsen i handeln eller lägger på avgifter. I Sverige råder en lag att alla handlare som erbjuder plastpåsar måste informera sina kunder om miljöpåverkan med användandet och fördelarna med att minska det. Som handlare ska vi också jobba för att hitta sätt att minska användningen och tipsa er kunder om detta. Sagt och gjort. Läs mer