Byggbeskrivningar

Ladda ner kunskap från proffsen. Gör rätt från start när du bygger. Börja med att ladda ner våra utförliga byggbeskrivningar. De innehåller detaljerade steg-för-steg-instruktioner med bilder, måttskisser och materialspecifikationer.

Ditt byggprojekt blir enklare och du får ett snyggt och tryggt resultat som håller i många år. Byggbeskrivningarna är framtagna och godkända av fackkunniga yrkesmän på Svenskt Trä/Skogsindustrierna. Har du fler frågor om byggande, är du alltid välkommen att tala med oss som arbetar på varuhuset. På Svenskt Träs hemsida hittar du Trärådshuset, där du kan bygga och designa i webbmiljö.