Lär dig färgsystemets ABC – med bokstäverna NCS

NCS står för Natural Color System och är ett internationellt färgbeteckningssystem som beskriver färger som du ser dem – visuellt. Att titta på en färg på en skärm och en målad träplanka kan kännas som att du tittar på två helt olika färger. Därför är NCS så bra, för med en enkel kod på önskad färg, kan alla prata med varandra på samma språk.

Ju mer du tittar runt omkring dig, ju fler nyanser på olika föremål upptäcker du. Några träd i en dunge kan ha mängder av olika nyanser och du ser efter hand fler och fler. Idag beräknas näthinnans förmåga att urskilja nyanser uppgå till närmare 7 miljoner – ett tydligt bevis på att vår omgivning inte är svart eller vit.

Olika typer av färger och hur de kombineras

NSC utgår från de sex elementarfärgerna; vitt (W), svart (S), gult (Y), rött (R), blått (B) och grönt (G). Vit och svart räknas som okulörta och de fyra övriga som kulörta. Att grön räknas som elementarfärg trots att den går att blanda till av gult och blått har att göra med att NCS är ett system som beskriver hur färger upplevs (inte hur de blandas).

För att få fram kulörtonen finns NSC färgcirkel där du placerar de fyra kulörta elementarfärgerna. För att förklara hur, kan du tänka dig klockan, med klockslagen tolv (Y), tre(R), sex (B) och nio(G). Varje fjärdedel är sedan indelad i 100 steg, där t exR90B är en aning rödaktigt blå kulörton då den ligger när den blå elementarfärgen. Om du sedan tänker dig färgcirkeln som en ekvator och lägger till en glob där du högst upp lägger vit (W) och längst ned svart (S) så börjar du kanske få en bild.

Nyanser i mängder för ett unikt hem

Nästa steg är att ta fram nyansen av en kulör. Då får du lägga till en triangel som blir som ett vertikalt snitt i färgrymden där du kan hitta olika nyanser av t ex ovan kulörtonen R90B. I triangelns bas hittar du vitt (W) högst upp och svart (S) längst ned och den starkaste kulörtheten (C) längst ut, och det är den som anger hur stark en färg är, ju mer färg – ju längre ut. Sammanlagt finns det idag 1950 standardfärger i NSC atlas – tänk vilka möjligheter du får att skapa just ditt unika hem med alla dessa möjligheter.